Ostatnie artykuły

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3
· Najnowszy użytkownik: Antoni Piestrzeniewicz

Fungilitic

Konferencja "Rolnictwo ekologiczne w świetle PROW 2014-2020"

W dniu 29 października 2015 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja na temat "Rolnictwo ekologiczne w świetle PROW 2014-2020". Konferencję otworzył i czuwał nad jej przebiegiem Pan Zbigniew Żywień Dyrektor LODR, który po przywitaniu podziękował za przybycie przedstawicielom władz wojewódzkich, samorządowych i Izby Rolniczej. Pan Jan Świrepo wicewojewoda lubuski w dowód uznania wręczył kwiaty Pani dr inż. Urszuli Sołtysiak, która była głównym wykładowcą, prezentującą najważniejsze wymogi prawne obowiązujące w rolnictwie ekologicznym. Drugim prelegentem był przedstawiciel jednostki certyfikującej SGS Warszawa. Nie zabrakło również firm oferujących swoje produkty, głównie pod kątem zastosowania w gospodarstwach produkujących metodami ekologicznymi. Pani profesor Danuta Czernomysy-Furowicz przedstawiła FUNGILITIC, preparat biologiczny przywracający równowagę biologiczną gleby - zawierający bakterie wyizolowane z gleby w Polsce.

FUNGILITIC

To zarówno mikrobiologiczny nawóz (bakterie dostarczają roślinom azot i fosfor), jak i preparat ograniczający ilość grzybów i nicieni.

Stosując FUNGILITIC przywracamy równowagę biologiczną gleby. Zawarty w FUNGILITIC szczep Paenibacillus polymyxa DCF został wyizolowany ze środowiska naturalnego, posiada metrykę genetyczną, nie jest modyfikowany genetycznie. Szczep został opatentowany (P. 405661).

Szczep fermentuje cukry proste, złożone i polimery glukozy (celuloza, chityna), a powstający w czasie fermentacji dwutlenek węgla rozpulchnia glebę (działa jak aerator). Wytwarza biofilm.

DZIAŁANIE

- Syntetyzuje wolny azot i przekształca go w formy łatwo przystępne dla rośliny.

- Rozpuszcza kompleksy fosforu glebowego, przez co zwiększa jego dostępność dla roślin.

- Ogranicza ilość chorobotwórczych grzybów.

- Wytwarza ochronną błonę.

- Powoduje zmniejszenie populacji nicieni.

- Mineralizuje martwą substancję organiczną.

- Indukuje odporność roślin.

- Aktywnie uczestniczy w procesie mineralizacji substancji organicznych – działa jak bakterie zawarte w oborniku.

- Poprawia strukturę gleby.

EFEKT DZIAŁANIA

Wyższe plony, zdrowsze rośliny i owoce, ładniejsze kwiaty, mniej porażonych roślin, zwiększenie żyzności gleby.

STOSOWANIE FUNGILITIC

- Produkowany jest w postaci płynnej.

- Stosować do podlewania roślin, zamaczania korzeni rozsady, cebuli.

- Przed użyciem należy rozcieńczyć surową wodą w stosunku 1 : 25 (4% roztwór).

- Długość okresu przechowywania 6 miesięcy.

- Można go stosować w całym okresie wegetacyjnym roślin; temperatura powietrza musi być wyższa niż 100C.

- Nie łączyć ze środkami ochrony roślin.

- Można łączyć z nawozami mineralnymi.

- Nie mrozić.

- Nie gotować.

- Nie przechowywać otwartych opakowań; może dojść do kontaminacji preparatu.

FUNGILITIC jest bezpieczny dla człowieka i zwierząt.

Brak karencji.

Korzystne podlewanie w dnie pochmurne i dżdżyste.

Nie podlewać koncentratem.

Zastosowanie

- w rolnictwie i warzywnictwie

- do drzew i krzewów owocowych

- do krzewów ozdobnych

- do kwiatów doniczkowych i uprawianych w gruncie

- do pielęgnacji trawników

- do mineralizacji resztek pożniwnych

- do odkażania namiotów foliowych

Wygenerowano w sekund: 0.02
141,229 unikalne wizyty